Kiropraktikk

 

Easylife - en livsstil


Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebyggelse av lidelser i nerve-muskel-skjelett-systemet. Kiropraktikk er en behandlingsform som ser mennesket som en helhet og behandler spesielt tilstander som involverer ryggsøylen og deres effekt på nervesystemet.

Våre kiropraktorer på kiropraktisk klinikk A/s har offentlig godkjenning og er medlem av Norsk Kiropraktorforening. Dette forutsetter utdanning ved godkjente utdanningsinstitusjoner normert til 5-6 år på universitetsnivå, samt et års etterfølgende turnustjeneste.

Kiropraktorer har selvstendig behandleransvar på linje med leger, tannleger og psykologer. Man kan derfor oppsøke en kiropraktor uten legehenvisning. Kiropraktorer har også sykemeldingsrett og henvisningsrett til spesialister og fysioterapi.

Førstegangsundersøkelse/konsultasjon
Sykehistorie

Ved førstegangsundersøkelsen blir det tatt en grundig sykehistorie som er en sentral del av å stille riktig diagnose. Etter sykehistorien påfølger det en klinisk undersøkelse av ledd, muskulatur og nervesystemet med bruk av nevrologiske/ortopediske tester.

Det blir utført en grundig holdningsanalyse og funksjonsundersøkelse av ryggsøylens bevegelighet for å evaluere eventuelle feilfunksjoner og vurdere om disse forårsaker symptomer. Ved behov vil det bli foretatt en røntgenundersøkelse før behandlingen starter. MR og CT undersøkelser vil også bli gjort ved behov.

 

Behandling

Kiropraktisk behandling er en veldokumentert og sikker behandlingsform.
(som er effektiv og har langt lavere risiko for alvorlige komplikasjoner enn tradisjonell medisinsk behandling for tilsvarende lidelser)
Kiropraktoren bruker en rekke forskjellige behandlingsteknikker tilpasset til pasientens behov for å redusere smerte og gjenopprette normal leddfunksjon.

Les mer på www.kiropraktikk.no