Kiropraktikk og barn

 

Ta vare på ditt barn


Hvorfor?

Livet starter ved fødsel

Behandling av barn! Vi  har ofte barn på våre konsultasjoner. Allerede under fødselen utsettes vi mennesker for enorme påkjenninger . Dette kan føre til at bevegelses apparatet( les: nerve-,muskel-, og skjelett systemet) ikke oppnår riktig funksjon og derfor medvirke til mange  plager/symtomer i ung alder.Ved å lokalisere årsaken og iverksette behandling, vil våre tiltak kunne optimalisere barnas helse i deres første leveår. 

Spør din behandler om hvordan vi kan bidra.

Husk - De er vår fremtid!

 


Les mer på www.kiropraktikk.no
og www.bekkenogbarn.no